Hur ska jag handla för att rebalansera min portfölj?

Visar hur mycket du ska köpa eller sälja för att balansera portföljen

Om du exempelvis investerar i fonder så kan verktyget nedan visa hur du ska handla för att behålla en i förväg bestämd balans mellan dina tillgångsslag. Du matar in den aktuella kursen och antalet andelar du redan äger i tabellen nedan. Under “Önskad kvot” väljer du sedan den önskade procentuella fördelningen mellan varje tillgång och ser själv till att summan av kvoterna blir 100 %.

Verktyget räknar sedan ut hur många andelar du ska köpa eller sälja av varje tillgång i kolumnen “Köp/sälj” baserat på storleken på din nästa investering som du kan ange i rutan strax under tabellen. Hur mycket du sen ska köpa visas som +125 och hur mycket du ska sälja som -125.

Det nya värdet och den nya kvoten visas längst till höger i tabellen. Eftersom det inte går att köpa exempelvis halva andelar av en viss fond så kan ibland det nya värdet av din portfölj efter investeringen bli lite mer eller lite mindre än vad du väljer för investeringsvärde, särskilt för små nya investeringar.

Värdena i tabellen sparas även om du laddar om sidan. Du kan också självklart lägga till eller ta bort rader om du vill. Trycker du på “Handla”-knappen till höger om “Nästa investering” så adderas köp- och säljrekommendationen till ditt nuvarande innehav. Smidigt verktyg för nästa gång du ska investera!

Portföljbalanseraren

Mer innehåll från "Räkna på investeringar"

Kalkylatorer och räknare som hjälper dig investera.