Betalningsplan för skuldfrihet

Visar hur mycket du måste betala för att bli skuldfri till ett visst datum

Ibland kan man ha ett lån där en amorteringsplan/återbetalningstid inte är bestämd i förväg. Om du har ett sådant lån och skulle vilja betala av det till ett visst datum eller efter en viss tid så kan du med denna räknare ta reda på hur mycket du behöver betala per månad för att klara av det, inklusive årlig ränta. Räknaren går så klart också att använda det istället är du som vill låna ut en viss summa pengar till en vän eller någon annan och behöver bestämma hur mycket pengar du ska få återbetalt varje betalningstillfälle.

Denna räknare sätter upp ett så kallat “annuitetslån” vilket betyder att du varje betalningstillfälle (vanligast varje månad) betalar exakt samma summa till den som har lånat ut pengarna. Detta brukar bli enklast och det är anledningen till att annuitetslån är en av de vanligaste återbetalningsformerna för lån idag. Som du ser nedan kan du även ange en annan frekvens på betalningarna än varje månad, exempelvis varje år eller varje dag.

Svaret visas i tabellen till höger med fet stil “Att betala per (dag/månad/år)”.

Sätt upp ett återbetalningsmål

Mer innehåll från "Räkna på lån"

Räknare och verktyg som hjälper dig hålla koll på dina lån och krediter.