Vad är den effektiva räntan på mitt lån?

Kalkylerar den effektiva räntan på ett konsumentlån

Den effektiva räntan är ett bra mått för att jämföra lån och krediter med varandra. Ju lägre den effektiva räntan är desto billigare kan man säga att lånet är. Till skillnad från den nominella räntan så inkluderar den effektiva räntan även andra tillkommande avgifter för lånet, exempelvis uppläggningsavgift/startavgift samt avgifter som kan tillkomma i samband med att lånet betalas av, exempelvis aviavgiften.

Denna räknare lämpar sig bäst för konsumentlån där uppläggningsavgifter och aviavgifter ofta tillkommer. Men det går även att använda den på andra typer av lån.

Ifall du inte känner till alla siffror om ditt lån nedan så har vi några verktyg för att hjälpa dig räkna ut det.

Vad är min månadskostnad? Vad är min återbetalningstid? Vad är min ränta? Vad är min aktuella skuld?

Räkna ut den effektiva räntan på en konsumentkredit