Vad är min bostadsrätt värd om några år?

Visar det framtida värdet på en bostadsrätt utifrån olika historiska prisutvecklingar